Quyidagi ma'lumotlarni to'ldiring
O`quvchilar ro`yhati rasmini yuklang