Farzandingiz muvaffaqiyatli kelajagi uchun ilk qadamni tashladingiz.

Quyidagi so'rovnomani to'ldiring va siz qanchalik to'g'ri vaqt ajratayotganingizni bilib oling.
Javoblarni bilish uchun so'rovnomani tugating
Javoblarni bilish uchun ma'lumotlaringizni kiriting.
Javoblar telegram kanalda batafsil yozilgan.
[1-5] Siz bir haftada farzandingiz bilan qancha vaqt o`tkazasiz?
[2-5] Farzandingiz bilan qanday faoliyatlarni amalga oshirasiz?
[3-5] Farzandingiz bilan o`qish uchun qancha vaqt ajratasiz?
[4-5] Farzandingizga maktab vazifalarida yordam berish uchun qancha vaqt ajratasiz?
[5-5] Farzandingizning takliflarini va muammolarini qancha vaqt tinglaysiz?