Bir maqtab qo'yarsiz... Xatolarimni kechirib, aka 2-sahifa